قوانین جهان اصولی تغییر ناپذیرند که بر جهان حاکم اند. قانون جذب یکی از این قوانین است. این قانون تمام رخداد های جهان را تحت کنترل دارد و رهبری می کند. اگر درباره این قانون شک دارید به یاد بیاورید که چند بار به خاطر افکار بد و عصبانیت هایتان چه بلاهایی که سرتان نیامده است. همان طور که از اسمش پیداست این قانون جذب است که انرژی های شبیه انرژی شما را جذب می کند.

در جهان هر چیز، چیزی جذب کرد      گرم گرمی را کشید و سرد سرد
قسم باطل باطلان را می‏کشند         باقیان از باقیان هم سر خوشند

نوشته‌ها

آموزش قانون جذب

تمرین های روزانه آموزش قانون جذب

افراد زیادی نتیجه چندانی از قانون جذب نگرفته اند اما بسیاری با آموزش قانون جذب به صورت صحیح به چیز هایی دست یافته اند که آن را شبیه معجزه می دانند. در این مقاله ما قصد داریم کمی درباره معجزات قانون جذب با شما صحبت کنیم و علت نا امید شدن برخی افراد از قانون جذب.
قانون جذب برای ازدواج

قانون جذب برای ازدواج

استفاده از قانون جذب برای ازدواج اگر با قانون جذب آشنا شده باشید، …
آشنایی با قانون جذب

آشنایی با قانون جذب

آشنایی با قانون جذب و استفاده از آناین مقاله قصد…
راهنمای قانون جذب

راهنمای قانون جذب

راهنمای قانون جذب چیست؟ اکثر افراد چیزی که درباره قانون جذب شنی…
انرژی مثبت

انرژی مثبت

انرژی مثبت و نحوه یافتن آن افزایش انرژی مثبت درونی طبق قانون…
نکاتی درباره قانون جذب

نکاتی درباره قانون جذب

نکاتی درباره قانون جذب که شاید ندانید یکی از نظریه های مشهور که امروزه افرا…
آیا قانون جذب واقعی است

آیا قانون جذب واقعی است

آیا قانون جذب واقعی است مساله این است شاید این سوال برای شم…
تغییر باورها تغییر زندگی

تغییر باورها تغییر زندگی

در این مقاله می خواهم موضوع بسیار مهمی با شما در میان بگذارم…