درباره ما

با انتشار فیلم راز همه بینندگان هیجان زده به دنبال استفاده از آن افتادند. اما اتفاقی که افتاد این بود که افراد زیادی نبودند که توانستند از قانون جذب و کاربرد قانون جذب به درستی استفاده کنند و به طبع به نتایج دلخواه نرسیدند.

گروه مدیر ذهن در تلاش است تا با پژوهش در رابطه با قانون جذب و نحوه کاربرد عملی هر چه بهتر آن در ابعاد مختلف زندگی، همچنین پیوند ناگسستنی آن با علوم دیگر به شما کمک کند تا بتوانید با علم و آگاهی پیش بروید و هیجان زده عمل نکنید. قانون جذب قانون کاملا درستی است که برخی آن را به دروغ بزرگ تعبیر کرده اند. اما باید دانست که مسلما همه قانون جذب آن چیزی نیست که در سایت ها و کتاب های مختلف مطالعه می کنید؛ بلکه بسیار عمیق تر است. گروه مدیر ذهن می کوشد که ابعاد مختلف قانون جذب و این راز بزرگ را برای شما عزیزان رمز گشایی کند و پرده از اسرار شگفت انگیز آن بردارد.