تغییر باورها تغییر زندگی

تغییر باورها تغییر زندگی

در این مقاله می خواهم موضوع بسیار مهمی با شما در میان بگذارم. تغییر باورها تغییر زندگی را در پی خواهد داشت. کمی وقت بگذارید و این متن کوتاه را مطالعه کنید تا با تغییر باورهایتان، زندگی تان را برای همیشه تغییر دهید.

دوست عزیزم قانونی وجود دارد به نام قانون باورها. این قانون بیان می کند که به هر چیزی که باور داشته باشیم همان درست است و در زندگی ما پیش می آید. اگر هر چیزی را باور داشته باشید و به آن ایمان داشته باشید، آن موضوع برای شما حقیقت محض است و هر اتفاقی که در زندگی شما می افتد تایید کننده باورهای شماست. مثلا به این فکر کرده اید که چرا کسانی که در خانواده های ثروتمند بزرگ شده اند، اینقدر راحت درامد بسیار زیادی دارند و کسانی که در خانواده های فقیری بزرگ شده اند درامد بسیار ناچیزی دارند؟

تنها یک دلیل وجود دارد و آن این است که باور های ما از دوران کودکی در حال شکل گرفتن است و کسی که در خانواده ثروتمندی بزرگ شده باشد باورش اینگونه شکل می گیرد که کسب درامد بسیار آسان است و بر عکس افراد فقیر باور متضادی دارند.

حتما شما هم شنیده اید که افرادی می گویند که دختر خوب یا پسر خوب برای ازدواج پیدا نمی شود. افرادی که چنین باوری دارند، بیشتر و بیشتر دخترها و پسرهایی را می بینند که این باورشان تایید می شود که دختر خوب یا پسر خوبی وجود ندارد.

این طور نیست که واقعا چنین چیزی باشد اما قانون جذب در زندگی او انسانهایی از این دست را بیشتر به زندگی او جذب میکند و از فرکانس دخترها و پسرهای خوب دور می کند. نه اینکه چشمها نبیند، بلکه ذهن درک نمی کند.

تغییر باور باعث تغییر زندگی است. کار مهمی که قانون جذب انجام می دهد این است که باور ما را تغییر می دهد و با تغییر باور و تغییر این دیدگاه که ما هر چیزی را که بخواهیم می توانیم به دست بیاوریم و با کمی تلاش و مقدار بیشتری باور تقویت کننده می توانیم به خواسته های خود برسیم. با تبدیل شدن به یک مدیر ذهن خوب، مدیرت زندگی خود را به دست بگیریم و به موفقیت های روز افزون نائل شویم.

همچنین مقاله 8 راه رسیدن به موفقیت را هم مطالعه کنید.